Idvorsky laboratorije Idvorsky laboratorije Rekli su o nama
Vesti
NOVA AKREDITACIJA LABORATORIJE
22.10.2018.

Kao i prethodnih godina, i ove smo ažurirali metode EMC i RF ispitivanja po najnovijim izdanjima SRPS i EN standarda.
Sve metode akreditovanih ispitivanja možete naći u NOVOM OBIMU AKREDITACIJE.

Takođe, areditacija naše ispitne laboratorije je obnovljena za naredni period od strane Akreditacionog tela Srbije.
Pogledajte NOVI SERTIFIKAT O AKREDITACIJI.