Vesti
Proširenje obima akreditacije !
31.07.2017
Idvorski laboratorije su proširile svoj obim akreditacije sa radio ispitivanjima SRD opreme (Short Range), a više standarda za EMC/RF ispitivanja je ažrirano novim SRPS / EN izdanjima. Detalje možete pogledati u NOVOM OBIMU AKREDITACIJE