Vesti
Sertifikaciono telo Idvorski laboratorije
10.10.2017
Završen postupak akreditacije Sertifikacionog tela !
Naše nove usluge uključuju sertifikaciju proizvoda prema srpskim pravilnicima za EMC (Elektromagnetsku kompatibilnost) i RiTT (radio telekomunikacionu opremu).
Na ovim linkovima možete pogledati
  Sertifikat o akreditaciji  Obim akreditacije
 Sertifikacionog tela Idvorski laboratorije.