Osoblje laboratorije
Direktor Saša Jorgovanović
dipl.inž. elektrotehnike

Telefon: +381 62 800 10 72
E-mail: sasa.jorgovanovic@idvorsky.com
Inženjer laboratorije Marko Radić
master inženjer elektrotehnike i računarstva

Telefon: +381 64 612 98 86
E-mail: marko.radic@idvorsky.com
dr Antonije Đorđević
redovni profesor

E-mail: edjordja@etf.rs
dr Dragan Olćan
vanredni profesor

E-mail: olcan@etf.rs