O nama
  Idvorski Laboratorije oformljene su kao rezultat projekta EMC Serbia, koji je finansiran od strane Evropske komisije u okviru programa Regionalni socio-ekonomski razvojni program II(RSDP II). Ugovor o realizaciji je sklopljen između Evropske komisije i Instituta „Mihajlo Pupin“, kao vodećeg partnera na projektu. Ukupna vrednost projekta je 1.011.783 € ,od čega će 89%, odnosno 908.679 €, biti finansirano od strane Evropske komisije. Realizacija projekta je počela 17. Februara 2011. godine.

  Pored Instituta „Mihajlo Pupin“, kao partneri na projektu javljaju se i sledeće organizacije: IKT Mreža strukovni klaster, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu i Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. 

  Pored formiranja laboratorije za testiranje elektromagnetske kompatibilnosti – danas Idvorski Laboratorije, jedan od globalnih ciljeva projekta bio je i poboljšanje konkurentnosti IKT industrije (informaciono – komunikacione tehnologije) u Srbiji. Za nešto više od dve godine oformnjena je moderna laboratorija, merna oprema je podešena, a osoblje je obučeno od strane svetski poznatih i domaćih EMC eksperata:
• prof. dr Antonije Đorđević, Elektrotehnički Fakultet Univerziteta u Beogradu,
• prof. dr Dragan Olćan, Elektrotehnički Fakultet Univerziteta u Beogradu,
• John Davies, EMC Goggles UK,
• Tim Williams, ELMAC Services UK,
• Phil Carter, UKAS lead accessor,
• Hans Regtop, Philips EMC lab, Holandija,
• Fink Reinhard, Teseq Berlin, Nemačka.

   Idvorski Laboratorije su od 25. februara 2014. godine akreditovana laboratorija za ispitivanja elektromagnetske kompatibilnosti.