Usluge
ISPITIVANJA ELEKTROMAGNETSKE KOMPATIBILNOSTI (EMC)
 
Obim akreditovanih EMC ispitivanja možete pogledati OVDE, a obuhvata:


             generisanje harmonika (EN 61000-3-2)
             stvaranje flikera (EN 61000-3-3)
             imunost na brze električne tranzijente do 4,8 kV (EN 61000-4-4)
             imunost na naponske udare do 6 kV (EN 61000-4-5)
             imunost na propade, kratke prekide i varijacije napona (EN 61000-4-11)
             imunost na magnetsko polje mrežne učestanosti, do 40 A/m  (EN 61000-4-8)
             imunost na impulsno magnetsko polje do 1000 A/m  (EN 61000-4-9)
             imunost na elektrostatičko pražnjenje do 30 kV  (EN 61000-4-2)
             kondukciona RF emisija u opsegu 9 kHz – 30 MHz  (EN 55022, 55016-2-1 i sl. )
             radijaciona RF emisija u opsegu 30 MHz – 2,7 GHz (EN 55022, 55016-2-3 i sl.  )
             imunost na kondukcione RF smetnje u opsegu 150 kHz – 230 MHz, do 10 V (EN 61000-4-6)
             imunost na radijacione RF smetnje u opsegu 80 MHz – 2,7 GHz, do 10 V/m (EN 61000-4-3)
             ispitivanja EMC na terenu (kondukciona i radijaciona emisija, ESD) mašina i postrojenja
 
Pored akreditovanih, u mogućnosti smo da ponudimo izuzetno širok spekar drugih EMC ispitivanja, razvojnih i pre-compliance:
             merenje radijacione RF emisije do 12/14 GHz
             imunost na radijacione RF smetnje u opsegu 80 MHz – 2,7 GHz preko 10 V/m
             merenje snage smetnji u opsegu 30 MHz – 1 GHz (EN 55016-2-2)
             imunost na oscilatorne napone do 6 kV (EN 61000-4-12)
             trobuleshooting RF smetnji elektronskih kola, intrasistemski EMC
             ispitivanja interferencije, intersistemski EMC
 
EMC se ispituje prema mnogobrojnim standardima koji važe za proizvode ili grupe proizvoda, kao što su: 
             industrijski, naučni i medicinski RF uređaji
             kućni aparati, električni alati i slični aparati 
             uređaji informacione tehnologije (IT)
             električna rasveta, LED, napajanja (drajveri) i slični uređaji
             električna brojila
             električna medicinska oprema
             radio telekomunikaciona oprema
             alarmni sistemi, interfoni, HBES
             audio i video oprema (A/V), multimedijalna oprema (MME)
 
 
ISPITIVANJA RADIO SPEKTRA
 
RF ispitivanja:
             maksimalna izračena snaga
             spektralna gustina snage
             frekvencijski opseg
             merenje RF parametara (do 14 GHz radijaciono, do 27 GHz kondukciono)
 
             ispitivanje neželjene (spurious) emisije predajnika (Tx) i prijemnika (Rx)
             ispitivanje in-band i out-of-band emisije (spectrum mask)
             ispitivanje antena
             ispitivanja u zoni bliskog polja (near-field)
             ispitivanja RF paremetara i spektra na terenu, optimizacija antena
             ispitivanje izlaganja ljudi RF poljima elektronskih i radio uređaja (human exposure)
             merenje nejonizujućeg zračenja radio predajnika na terenu
 
RF ispitivanja sprovodimo za razne proizvode, radio sisteme i frekvencijske opsege
             ISM opsezi do 6 GHz
             WLAN/Wi-Fi, Bluetooth, BLE 
             RFID/NFC
             SRD oprema
             radio i TV, analogna/digitalna
             GSM 2G, UMTS 3G, LTE 4G
             električna medicinska oprema
             radio telekomunikaciona oprema
             alarmni sistemi, interfoni, HBES
             audio i video oprema, multimedijalna oprema (MME)


OBUKE, SEMINARI, KONSULTACIJE
 
Idvorski laboratorije sprovode tehničke obuke za postupke ispitivanja, primenu standarda, pripremu tehničke dokumentacije za ocenjivanje usaglašenosti i konsultacije oko primene odgovarajućih pravilnika i direktiva za električne, elektronske, IT i radio telekomunikacione proizvode.
 
 
OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI PROIZVODA
 
Idvorski laboratorije su ovlašćeno, IMENOVANO TELO za izdavanje isprava (potvrda i izjava) o usaglašenosti koje su neophodne za uvoz i stavljanje na tržište radio telekomunikacione opreme, tj. ocenjivanje usaglašenosti u skladu sa PRAVILNIKOM O RADIO OPREMI I TELEKOMUNIKACIONOJ TERMINALNOJ  OPREMI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2012) – više detalja na STRANI.

 
ISPITIVANJA ELEKTRIČNE BEZBEDNOSTI (LVD/Safety)

              Dielektička čvrstoća (0,1 kV – 5 kV, do 500 mA, 500 VA)
              Niskoomska neprekidnost ( do 9,999 Ohm @ 10/25 Aac; do 999,9 Ohm @ 0.1/0,2 Aac ; 4 žičani merni sistem)
              Pad napona (do 100 V, 10 Aac)
              Otpornost izolacije (do 999M Ohm @ 250 Vdc, 500 Vdc i 1000 Vdc)
              Struja odvoda uzemljenja PE provodnika (do 20 mA)
              Zamenska struja odvoda uzemljenja (do 20 mA, prema A1)
              Struja dodira (do 20 mA, prema A1)
              Funkcionalnost (Aktivna i prividna snaga do 3500 W, 400 V, 15,99 A, cos Phi 0 - 1, 45 – 65 Hz)
              Vreme pražnjenja (0 – 10 s @ 60 V, 120 V)
              Stepen zaštite (do IP4X)
              Temperatura (do 700 °C)
              Vazdušni razmak i puzna staza
i druge metode ispitivanja električne bezbednosti koje podugovaramo sa partnerskim laboratorijama, uz saglasnost naručioca.