Usluge
Obim akreditovanih metoda EMC i RF (radio) ispitivanja možete pogledati OVDE,ISPITIVANJA ELEKTROMAGNETSKE KOMPATIBILNOSTI (EMC)
 
 Neke od ispitnih metoda koje sprovodimo su:

             generisanje harmonika (EN 61000-3-2)
             stvaranje flikera (EN 61000-3-3)
             imunost na brze električne tranzijente do 4,8 kV (EN 61000-4-4)
             imunost na naponske udare do 6 kV (EN 61000-4-5)
             imunost na propade, kratke prekide i varijacije napona (EN 61000-4-11)
             imunost na magnetsko polje mrežne učestanosti, do 40 A/m  (EN 61000-4-8)
             imunost na impulsno magnetsko polje do 1000 A/m  (EN 61000-4-9)
             imunost na elektrostatičko pražnjenje do 30 kV  (EN 61000-4-2)
             kondukciona RF emisija u opsegu 9 kHz – 30 MHz  (EN 55022, 55016-2-1 i sl. )
             radijaciona RF emisija u opsegu 30 MHz – 2,7 GHz (EN 55022, 55016-2-3 i sl.  )
             imunost na kondukcione RF smetnje u opsegu 150 kHz – 230 MHz, do 10 V (EN 61000-4-6)
             imunost na radijacione RF smetnje u opsegu 80 MHz – 2,7 GHz, do 10 V/m (EN 61000-4-3)
             ispitivanja EMC na terenu (kondukciona i radijaciona emisija, ESD) mašina i postrojenja
 
Pored akreditovanih, u mogućnosti smo da ponudimo izuzetno širok spekar drugih EMC ispitivanja, razvojnih i pre-compliance:
             merenje radijacione RF emisije do 12/14 GHz
             imunost na radijacione RF smetnje u opsegu 80 MHz – 2,7 GHz preko 10 V/m
             merenje snage smetnji u opsegu 30 MHz – 1 GHz (EN 55016-2-2)
             imunost na oscilatorne napone do 6 kV (EN 61000-4-12)
             trobuleshooting RF smetnji elektronskih kola, intrasistemski EMC
             ispitivanja interferencije, intersistemski EMC
 
EMC se ispituje prema mnogobrojnim standardima koji važe za proizvode ili grupe proizvoda, kao što su: 
             industrijski, naučni i medicinski RF uređaji
             kućni aparati, električni alati i slični aparati 
             uređaji informacione tehnologije (IT)
             električna rasveta, LED, napajanja (drajveri) i slični uređaji
             električna brojila
             električna medicinska oprema
             radio telekomunikaciona oprema
             alarmni sistemi, interfoni, HBES
             audio i video oprema (A/V), multimedijalna oprema (MME)
 
 
ISPITIVANJA RADIO SPEKTRA
               maksimalna izračena snaga
             spektralna gustina snage
             frekvencijski opseg
             merenje RF parametara (do 14 GHz radijaciono, do 27 GHz kondukciono)
              ispitivanje neželjene (spurious) emisije predajnika (Tx) i prijemnika (Rx)
             ispitivanje in-band i out-of-band emisije (spectrum mask)
             ispitivanje antena
             ispitivanja u zoni bliskog polja (near-field)
             ispitivanja RF paremetara i spektra na terenu, optimizacija antena
             ispitivanje izlaganja ljudi RF poljima elektronskih i radio uređaja (human exposure)
             merenje nejonizujućeg zračenja radio predajnika na terenu
 
RF (radio) ispitivanja sprovodimo za razne proizvode, sisteme i frekvencijske opsege
             ISM opsezi do 6 GHz
             WLAN/Wi-Fi, Bluetooth, BLE 
             RFID/NFC
             SRD oprema
             radio i TV, analogna/digitalna
             GSM 2G, UMTS 3G, LTE 4G
             električna medicinska oprema
             radio telekomunikaciona oprema
             alarmni sistemi, interfoni, HBES
             audio i video oprema, multimedijalna oprema (MME)


OBUKE, SEMINARI, KONSULTACIJE

Idvorski laboratorije sprovode tehničke obuke za postupke ispitivanja, primenu standarda, pripremu tehničke dokumentacije za ocenjivanje usaglašenosti i konsultacije oko primene odgovarajućih pravilnika i direktiva za električne, elektronske, IT i radio telekomunikacione proizvode.
 
 
OCENJIVANJE USAGLAŠENOSTI PROIZVODA
 
Idvorski laboratorije su ovlašćeno, IMENOVANO TELO za izdavanje isprava (potvrda i izjava) o usaglašenosti koje su neophodne za uvoz i stavljanje na tržište radio telekomunikacione opreme, tj. ocenjivanje usaglašenosti u skladu sa PRAVILNIKOM O RADIO OPREMI I TELEKOMUNIKACIONOJ TERMINALNOJ  OPREMI ("Sl. glasnik RS", br. 11/2012) – više detalja na STRANI.Idvorski laboratorije su ovlašćeno, IMENOVANO TELO za ocenjivanje usaglašenosti  proizvoda u skladu sa PRAVILNIKOM O ELEKTROMAGNETSKOJ KOMPATIBILNOSTI ("Sl. glasnik RS", br. 25/2016) tj. za izdavanje isprava o usaglašenosti (potvrda i sertifikata o pregledu tipa) za SVU opremu obuhvaćenu Pravilnikom o EMC. Ove isprave su su neophodne za prodaju na tržištu Srbije električne i elektronske opreme.

 
ISPITIVANJA ELEKTRIČNE BEZBEDNOSTI (LVD/Safety)
              Dielektička čvrstoća (0,1 kV – 5 kV, do 500 mA, 500 VA)
              Niskoomska neprekidnost ( do 9,999 Ohm @ 10/25 A; do 999,9 Ohm @ 0.1/0,2 A ; 4 žičani sistem)
              Pad napona (do 100 V, 10 Aac)
              Otpornost izolacije (do 999M Ohm @ 250 Vdc, 500 Vdc i 1000 Vdc)
              Struja odvoda uzemljenja PE provodnika (do 20 mA)
              Zamenska struja odvoda uzemljenja (do 20 mA, prema A1)
              Struja dodira (do 20 mA, prema A1)
              Funkcionalnost (Aktivna i prividna snaga do 3500 W, 400 V, 15,99 A, cos Phi 0 - 1, 45 – 65 Hz)
              Vreme pražnjenja (0 – 10 s @ 60 V, 120 V)
              Stepen zaštite (do IP4X)
              Temperatura (do 700 °C)
              Vazdušni razmak i puzna staza
i druge metode ispitivanja električne bezbednosti koje podugovaramo sa partnerskim laboratorijama, uz saglasnost naručioca.