Idvorsky laboratorije Idvorsky laboratorije Rekli su o nama
Vesti
Sertifikaciono telo Idvorski laboratorije
26.10.2018.

Završen postupak akreditacije Sertifikacionog tela !
Naše nove usluge uključuju sertifikaciju proizvoda prema srpskim pravilnicima za EMC (Elektromagnetsku kompatibilnost) i RiTT (radio telekomunikacionu opremu).
Na ovim linkovima možete pogledati
Sertifikat o akreditaciji  Obim akreditacije 
 Sertifikacionog tela Idvorski laboratorije.