Idvorsky laboratorije Idvorsky laboratorije O EMC
Ispitivanja

Osnovna delatnost Idvorski laboratorija je usluga ispitivanja elektronskih, informacionih, radio-telekomunikacionih i raznih drugih električnih uređaja i sistema radi potvrđivanja usaglašenosti sa:

 • zahtevima standarda (SRPS, EN, IEC, CISPR, ETSI, ANSI…)
 • evropskim direktivama (CE označavanje)
 • srpskim pravilnicima za proizvode (AAA znak)
 • zahtevima za sertifikaciju proizvoda
 • posebnim zahtevima (vojska, pomorstvo, železnica…)
 • Vašim pojedinačnim zahtevima (verfikacija isporučene opreme, potvrđivanje dizajna hardvera…)

 

ISPITIVANJA ELEKTROMAGNETSKE KOMPATIBILNOSTI (EMC)

 

Neke od akreditovanih ispitnih metoda koje sprovodimo su:

 • merenje harmonika (EN 61000-3-2)
 • generisanje flikera (EN 61000-3-3)
 • imunost na brze električne tranzijente (EFT/B) do 4,8 kV (EN 61000-4-4)
 • imunost na naponske udare (Surge) do 6 kV (EN 61000-4-5)
 • imunost na propade, kratke prekide i varijacije napona (EN 61000-4-11)
 • imunost na magnetsko polje mrežne učestanosti, do 40 A/m  (EN 61000-4-8)
 • imunost na impulsno magnetsko polje do 1000 A/m  (EN 61000-4-9)
 • imunost na elektrostatičko pražnjenje (ESD) do 30 kV  (EN 61000-4-2)
 • kondukciona RF emisija u opsegu 9 kHz – 30 MHz  (EN 55022, EN 55032, EN 55016-2-1 i sl.)
 • radijaciona RF emisija u opsegu 30 MHz – 6 GHz (EN 55022, EN 55032, EN 55016-2-3 i sl.)
 • imunost na kondukcione RF smetnje u opsegu 150 kHz – 230 MHz, do 10 V (EN 61000-4-6)
 • imunost na radijacione RF smetnje u opsegu 80 MHz – 2,7 GHz, do 10 V/m (EN 61000-4-3)
 • ispitivanja EMC na terenu za mašina i postrojenja

 
Pored akreditovanih, u mogućnosti smo da ponudimo izuzetno širok spekar drugih testova  za potrebe razvojnih ili preliminarnih (pre-compliance) EMC ispitivanja Vaših proizvoda:

 • merenje RF emisije radijacionim putem do 12 GHz
 • merenje RF emisije kondukcionim putem do 20 GHz
 • imunost na radijacione RF smetnje u opsegu 80 MHz – 2,7 GHz do ~ 30 V/m
 • merenje snage smetnji 30 MHz – 1 GHz (EN 55016-2-2)
 • imunost na oscilatorne napone do 6 kV (EN 61000-4-12)
 • trobuleshooting RF smetnji elektronskih kola, intrasistemski EMC
 • ispitivanja interferencije, intersistemski EMC

 

EMC se ispituje prema mnogobrojnim standardima za proizvode ili grupe proizvoda:

 • uređaji informacione tehnologije (IT)
 • audio i video oprema (A/V), multimedijalna oprema (MME)
 • industrijski, laboratorijski i naučni uređaji
 • elektro medicinska oprema
 • kućni aparati, električni alat i slični proizvodi
 • električna rasveta, LED, napajanja (drajveri), kontroleri i slični uređaji
 • električna brojila
 • radio telekomunikaciona oprema
 • alarmni sistemi, interfoni, HBES
 • releji, PLC i drugi kontroleri
 • oprema za primenu u industriji
 • oprema za upotrebu u domaćinstvu ili kancelarijama
 • električne mašine ili komponente mašina

 

ISPITIVANJA RADIO SPEKTRA  (RF/radio)

 

Neke od akreditovanih ispitnih metoda koje sprovodimo su:

 • maksimalna izračena snaga
 • spektralna gustina snage
 • frekvencijski opseg
 • neželjena (spurious) emisije predajnika (Tx) i prijemnika (Rx)
 • ispitivanje in-band i out-of-band emisije (spectrum mask)

 

Pored akreditovanih, u mogućnosti smo da ponudimo izuzetno širok spekar drugih RF/radio testova:

 • osetljivost prijemnika
 • ispitivanje antena, ispitivanje dijagrama zračenja
 • ispitivanja ostalih RF parametara i spektra na terenu, optimizacija antena
 • ispitivanja u zoni bliskog polja (near-field)
 • ispitivanje izlaganja ljudi RF poljima elektronskih i radio uređaja (EMF, human exposure to RF fileds)
   

RF/radio ispitivanja sprovodimo za razne proizvode, sisteme i frekvencijske opsege

 • ISM opsezi do 6 GHz
 • WLAN/Wi-Fi, Bluetooth, BLE  na 2,4 GHz
 • RFID/NFC na 13,56 MHz i drugi opsezi
 • SRD oprema: 433 MHz, 868 MHz i drugi opsezi
 • radio i TV sistemi (analogni/digitalni)
 • GSM /2G, UMTS/3G, LTE/4G
 • bežični alarmni sistemi, interfoni, HBES
 • bežična audio i video oprema, multimedijalna oprema (MME)


OBUKE, SEMINARI, KONSULTACIJE

 

Idvorski laboratorije sprovode tehničke obuke za postupke ispitivanja, primenu standarda, pripremu tehničke dokumentacije za ocenjivanje usaglašenosti i konsultacije oko primene odgovarajućih pravilnika i direktiva za električne, elektronske, IT i radio telekomunikacione proizvode.

 

ISPITIVANJA BEZBEDNOSTI (Safety)

 

 • dielektička čvrstoća (0,1 kV – 5 kV, do 500 mA, 500 VA)
 • neprekidnost ( do 9,999 Ohm @ 10/25 A; do 999,9 Ohm @ 0.1/0,2 A ; 4 žičani sistem)
 • pad napona (do 100 V, 10 Aac)
 • otpornost izolacije (do 999M Ohm @ 250 Vdc, 500 Vdc i 1000 Vdc)
 • struja odvoda uzemljenja PE provodnika
 • zamenska struja odvoda uzemljenja
 • struja dodira
 • funkcionalnost (aktivna i prividna snaga do 3500 W, 400 V, 15,99 A, cos Phi 0 – 1, 45 – 65 Hz)
 • vreme pražnjenja (0 – 10 s @ 60 V, 120 V)
 • stepen zaštite (do IP 67) i otpornost na udare (do IK 10)
 • porest temperature (do 700 °C)
 • vazdušni razmak i puzna staza

i druge metode ispitivanja električne bezbednosti koje podugovaramo sa partnerskim laboratorijama, uz saglasnost naručioca.