Idvorski Laboratorije oformljene su kao rezultat projekta EMC Serbia, koji je finansiran od strane Evropske komisije u okviru programa Regionalni socio-ekonomski razvojni program II (RSDP II). Ugovor o realizaciji je sklopljen između Evropske komisije i Instituta „Mihajlo Pupin“, kao vodećeg partnera na projektu. Ukupna vrednost projekta je 1.011.783 € ,od čega će 89%, odnosno 908.679 €, biti finansirano od strane Evropske komisije. Realizacija projekta je počela 17. Februara 2011. godine.


Pored Instituta „Mihajlo Pupin“, kao partneri na projektu javljaju se i sledeće organizacije: IKT Mreža strukovni klaster, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu i Regionalni centar za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.


Pored formiranja laboratorije za testiranje elektromagnetske kompatibilnosti - danas Idvorski Laboratorije, jedan od globalnih ciljeva projekta bio je i poboljšanje konkurentnosti IKT industrije (informaciono - komunikacione tehnologije) u Srbiji. Za nešto više od dve godine oformnjena je moderna laboratorija, merna oprema je podešena, a osoblje je obučeno od strane svetski poznatih i domaćih EMC eksperata:


  • prof. dr Antonije Đorđević, Elektrotehnički Fakultet Univerziteta u Beogradu,
  • prof. dr Dragan Olćan, Elektrotehnički Fakultet Univerziteta u Beogradu,
  • John Davies, EMC Goggles UK,
  • Tim Williams, ELMAC Services UK,
  • Phil Carter, UKAS lead accessor,
  • Hans Regtop, Philips EMC lab, Holandija,
  • Fink Reinhard, Teseq Berlin, Nemačka


Idvorski Laboratorije su od 25. februara 2014. godine akreditovana laboratorija za ispitivanja elektromagnetske kompatibilnosti.

OSOBLJE

Saša Jorgovanović

Saša Jorgovanović

Direktor

dipl.inž. elektrotehnike

Telefon: +381 62 800 10 72
E-mail: sasa.jorgovanovic@idvorsky.com

Andrijana Lazić

Andrijana Lazić

Vodeći inženjer laboratorije

master inženjer elektrotehnike i računarstva
E-mail: andrijana.lazic@idvorsky.com

Milivoje Miletić

Milivoje Miletić

Inženjer laboratorije

master inženjer elektrotehnike i računarstva

dr Antonije Đorđević

dr Antonije Đorđević

redovni član Srpske akademije nauka i umetnosi

E-mail: edjordja@etf.rs

dr Dragan Olćan

dr Dragan Olćan

redovni profesor

E-mail: olcan@etf.rs