Elektromagnetska kompatibilnost (EMC)

Neke od akreditovanih ispitnih metoda koje sprovodimo su:

 • merenje harmonika (EN 61000-3-2)
 • generisanje flikera (EN 61000-3-3)
 • imunost na brze električne tranzijente (EFT/B) do 4,8 kV (EN 61000-4-4)
 • imunost na naponske udare (Surge) do 6 kV (EN 61000-4-5)
 • imunost na propade, kratke prekide i varijacije napona (EN 61000-4-11)
 • imunost na magnetsko polje mrežne učestanosti, do 40 A/m (EN 61000-4-8)
 • imunost na impulsno magnetsko polje do 1000 A/m (EN 61000-4-9)
 • imunost na elektrostatičko pražnjenje (ESD) do 30 kV (EN 61000-4-2)
 • kondukciona RF emisija u opsegu 9 kHz - 30 MHz (EN 55022, EN 55032, EN 55016-2-1 i sl.)
 • radijaciona RF emisija u opsegu 30 MHz - 2.7 GHz (EN 55022, EN 55032, EN 55016-2-3 i sl.)
 • imunost na kondukcione RF smetnje u opsegu 150 kHz - 230 MHz, do 10 V (EN 61000-4-6)
 • imunost na radijacione RF smetnje u opsegu 80 MHz - 2,7 GHz, do 10 V/m (EN 61000-4-3)
 • ispitivanja EMC na terenu za mašina i postrojenja

Ostala EMC ispitivanja, razvojna (pre-compliance) i završna  (full-compliance):

 • merenje RF emisije radijacionim putem do 24 GHz
 • merenje RF emisije kondukcionim putem do 26 GHz
 • imunost na radijacione RF smetnje u opsegu 80 MHz - 2,7 GHz do ~ 30 V/m
 • merenje snage smetnji 30 MHz - 1 GHz (EN 55016-2-2)
 • imunost na oscilatorne napone do 6 kV (EN 61000-4-12)
 • trobuleshooting RF smetnji elektronskih kola, intrasistemski EMC
 • ispitivanja interferencije, intersistemski EMC

 

EMC se ispituje prema brojnim standardima za proizvode ili grupe proizvoda:

 • uređaji informacione tehnologije (IT)
 • audio i video oprema (A/V), multimedijalna oprema (MME)
 • industrijski, laboratorijski i naučni uređaji
 • elektro medicinska oprema
 • kućni aparati, električni alat i slični proizvodi
 • električna rasveta, LED, napajanja (drajveri), kontroleri i slični uređaji
 • električna brojila
 • radio telekomunikaciona oprema
 • alarmni sistemi, interfoni, HBES
 • releji, PLC i drugi kontroleri
 • oprema za primenu u industriji
 • oprema za upotrebu u domaćinstvu ili kancelarijama
 • električne mašine ili komponente mašina

 

Radio spektar (RF)

Neke od akreditovanih ispitnih metoda koje sprovodimo su:

 • maksimalna izračena snaga
 • spektralna gustina snage
 • frekvencijski opseg
 • neželjena (spurious) emisije predajnika (Tx) i prijemnika (Rx)
 • ispitivanje in-band i out-of-band emisije (spectrum mask)

 

Pored akreditovanih, u mogućnosti smo da ponudimo izuzetno širok spekar drugih RF/radio testova:

 • osetljivost prijemnika
 • ispitivanje antena, ispitivanje dijagrama zračenja
 • ispitivanja ostalih RF parametara i spektra na terenu, optimizacija antena
 • ispitivanja u zoni bliskog polja (near-field)
 • ispitivanje izlaganja ljudi RF poljima elektronskih i radio uređaja (EMF, human exposure to RF fileds)

 

RF/radio ispitivanja sprovodimo za razne proizvode, sisteme i frekvencijske opsege:

 • ISM opsezi do 6 GHz
 • WLAN/Wi-Fi, Bluetooth, BLE, ZigBee i slične tehnologije
 • RFID/NFC na 13,56 MHz i drugi opsezi
 • SRD oprema: 433 MHz, 868 MHz i drugi opsezi
 • radio i TV sistemi (analogni/digitalni)
 • GSM /2G, UMTS/3G, LTE/4G
 • bežični alarmni sistemi, interfoni, HBES
 • bežična audio i video oprema, multimedijalna oprema (MME)

Ispiivanje elektromagnetnog polja (EMF)

Ispitivanje ili procena elektromagnetnog polja radio uređaja je neophodno radi dokazivanja usaglašenosti sa zahtevima EU direktive za radio proizvode (RED 2014/53/EU), srpskog Pravilnika o radio opremi i drugih normativnih zahteva za razna tržišta (FCC za SAD, ICES za Kanadu...). Sprovodimo ispitivanja i procenu

 • Low-power exclusion level

 • E- and/or H- field spartial measument

 • E-field calculation

prema više standarda (EN 50360, EN 50364, EN 62479, EN 50566, EN 62311, EN 62369-1...)

 

Ispitivanje bezbednosti (LVD/Safety)

 • dielektička čvrstoća (0,1 kV - 5 kV, do 500 mA, 500 VA)
 • neprekidnost ( do 9,999 Ohm @ 10/25 A; do 999,9 Ohm @ 0.1/0,2 A ; 4 žičani sistem)
 • pad napona (do 100 V, 10 Aac)
 • otpornost izolacije (do 999M Ohm @ 250 Vdc, 500 Vdc i 1000 Vdc)
 • struja odvoda uzemljenja PE provodnika
 • zamenska struja odvoda uzemljenja
 • struja dodira
 • funkcionalnost (aktivna i prividna snaga do 3500 W, 400 V, 15,99 A, cos Phi 0 - 1, 45 - 65 Hz)
 • vreme pražnjenja (0 - 10 s @ 60 V, 120 V)
 • stepen zaštite (do IP 67) i otpornost na udare (do IK 10)
 • porest temperature (do 700 °C)
 • vazdušni razmak i puzna staza

i druge metode ispitivanja bezbednosti proizvoda koje sprovodimo u našoj laboratoriji, na terenu ili podugovaramo sa partnerskim laboratorijama.

EMC automotive

Akreditovana ispitivanja prema CISPR 25, ALSE metod:

EN 55025:2017

EN 55025:2017/AC:2017

EN IEC 55025:2022

 

Ostala ispitivanja ESA (elektronskih automobilskih komponenti):

CISPR 25, Measurement of conducted emissions from components /modules - Voltage method

ISO 7637-2, Electric transient conduction along supply only - Voltage transient emission test

ISO 7637-2, Electrical transient conduction along supply lines

ISO 10605, Test methods for electrical disturbances from electrostatic discharge (ESD)

ISO 11452-2, Component test methods for electrical disturbances from narrowband radiated electromagnetic energy - ALSE


Prema zahtevima UNECE R10 regulative i specifičnim standardima proizvođača vozila: BMW, MAN, VW, Daimler MBN...

Energetsko označavanje

Ispitivanje potrošnje električne energije, određivanje energetskog indeksa i energetske klase televizora, TV i računarskih monitora i displeja i drugih aprarata

 

prema akreditovanim metodama tj. standardima:

EN 62087-3:2016

 

i prema EU regulativama za Energy labelling odnosno srpskim Pravilnicima iz ove oblasti.

 

 

 

Eko dizajn

Ispitivanje maksimalno dozvoljene potrošnje električne energije i provera ostalih obaveznih zahteva eko dizajna za računare, laptopove, vending mašine, set-top boksove, televizore, monitore i druge aprarate za domaćinstvo i kancelariju prema

 • EU regulativama za Eco-Design za ove grupe proizvoda
 • srpskim Pravilnicima iz ove oblasti
 • akreditovanim metodama tj. standardima

EN 50564:2011 (IEC 62301)

EN IEC 62087-7:2019

EN 62623:2013

EN IEC 62623:2022

EN 62087-5:2016

 

Klimatska ispitivanja

Ispitivanje električne i elektronske opreme na uticaj okoline - ispitivanja na vlagu do 95 % RH i na sniženu ili povišenu temperaturu u opsegu - 40 ºC do  +150 ºC sprovodimo u etaloniranoj termo-higro komori prema standardima:

EN 60068-2-78

EN 60068-2-2

EN 60068-2-1

 

Ispitivanja na terenu

Ispitivanja na terenu se sprovode za velike mašine, sisteme, opremu i postojenja ili po zahtevu klijenta: 

 • EMC ispitivanja mašina i postrojenja prema stadardima EN 55011, EN 50370-1, EN 50370-2
 • Safety ispitivanja
 • ispitivanje efikasnosti oklapanja (elektromagnetne atenuacije) Faradejevih kaveza, soba za magnetnu rezonancu (MRI), ispitnih EM komora...
 • Ispitivanje potrošnje električnih proizvoda