Idvorski laboratorije su IMENOVANO TELO ovlašćeno od nadležnog Ministarstva privrede za izdavanje Sertifikata o pregledu tipa za prodaju na tržištu Republiike Srbije, tj. za promet ili upotrebu SVIH VRSTA električnih i elektronskih proizvoda odnosno aparata koji su obuhvaćeni Pravilnikom o elektromagnetskoj kompatibilnosti (Sl. glasnik RS 25/2016 i 21/2020), skraćeno Pravilnik o EMC.

 

Za detalje o našoj usluzi i postupcima sertifikacije tj. ocenjivanja usaglašenosti proizvoda koje sprovodimo prema Pravilniku o EMC pogledajte sekciju „Uputstva, formulari i dokumenta“ na ovoj strani, a informacije o cenama, opštim uslovima i načinu postupanja sa eventulanim prigovorima na naše usluge možete naći na strani Sertifikacija.

 

Isprave o usaglašenosti (sertifikati) izdaju se na osnovu pregleda tehničke dokumentacije o aparatu koju obezbeđuje proizvođač, zastupnik ili uvoznik. U slučajevima kada nemate Izveštaj o ispitivanju aparata (EMC Test Report), možemo Vam ponuditi i usluge ispitivanja u našoj akreditovanoj laboratoriji - za više detalja pogledajte Ispitivanja.

 

Isprave o usaglašenosti prema Pravilniku o EMC se NE IZDAJU za sledeće elektronske proizvode:

 

radio-telekomunikacionu i terminalnu opremu (za ovu opremu izdajemo isprave prema odgovarajućem Pravilniku o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi (Službeni glasnik RS, broj 11/2012) - za detalje pogledajte stranu Sertifikacija radio i TT opreme

 

mašine (na koje se primenjuje srpski Pravilnik o bezbednosti mašina)

 

ostale elektronske proizvode koji nisu obuhvaćeni obimom Pravilnika o EMC ili na koje su primenljivi drugi tehnički propisi