Kompletne konsultacije za postupak CE označavanja i ocenjivanja usaglašenosti električnih, elektronskih, IT i radio proizvoda po modulu A ili sertifikacija u saradnji sa notifikovanim telima iz Evropske unije po modulu B/C prema:

  • EMC Directive 2014/30/EU
  • RED Directive 2014/53/EU
  • LVD Directive 2014/35/EU
  • Energy Labelling Regulations
  • Eco Design Regulations
  • RoHS Directive 2011/65/EU + Amandments
  • itd.