Ispitivanje električne i elektronske opreme na uticaj okoline - ispitivanja na vlagu do 95 % RH i na sniženu ili povišenu temperaturu u opsegu - 40 ºC do  +150 ºC sprovodimo u etaloniranoj termo-higro komori prema standardima:

EN 60068-2-78

EN 60068-2-2

EN 60068-2-1