Idvorski laboratorije sprovode tehničke obuke za postupke ispitivanja, primenu standarda, pripremu tehničke dokumentacije za ocenjivanje usaglašenosti i konsultacije oko primene odgovarajućih pravilnika i direktiva za električne, elektronske, IT i radio telekomunikacione proizvode.