Niste sigurni ili ne znate šta mora da sadrži tehnička dokumentacija proizvoda, koje standarde treba da primenite, kako se piše deklaracija o usaglašenosti, kako da ispravno označite Vaš proizvod, da li morate koristiti usluge sertifikacionog, imenovanog ili prijavljenog tela, koji su obavezni tehnički propisi, regulative, direktive...?

Ako ste proizvođač, izvoznik, uvoznik ili distributer električne, elektronske, IT ili radio telekomunikacione opreme možemo odgovori na sva Vaša pitanja.