Sertifikacija proizvoda je postupak kojim se utvrđuje da li proizvod ispunjava standarde, tehničke zahteve, odnosno normativne propise za proizvod i obezbeđuje usaglašenost sa njima. U Srbiji se uobičajno koristi termin „ocenjivanje usaglašenosti“ kada se govori o tehničkim zahtevima za proizvode.

Idvorski laboratorije kao treća strana tj. nezavisno sertifikaciono telo pruža svim korisnicima (proizvođačima i uvoznicima) uslugu ocenjivanja usaglašenosti za elektronske aparate i radio-opremu, a shodno tehničkim zahtevima za proizvode prema Pravilniku o elektromagnetskoj kompatibilnosti (Službeni glasnik RS, broj 25/2016 i 21/2020) i Pravilniku o radio-opremi (Službeni glasnik RS broj 24/2024) koji su obavezujući shodno važećem Zakonu o tehničkim zahtevim za proizvode i ocenjivanje usaglašenosti (Službeni glasnik RS, broj 49/2021).