Osnovna delatnost Idvorski laboratorija je usluga ispitivanja elektronskih, informacionih, radio-telekomunikacionih i raznih drugih električnih uređaja i sistema radi potvrđivanja usaglašenosti sa:

  • zahtevima standarda (SRPS, EN, IEC, CISPR, ETSI, ANSI…)
  • evropskim direktivama (CE označavanje)
  • srpskim pravilnicima za proizvode (AAA znak)
  • zahtevima za sertifikaciju proizvoda
  • posebnim zahtevima (vojska, pomorstvo, železnica…)
  • Vašim pojedinačnim zahtevima (verfikacija isporučene opreme, potvrđivanje dizajna hardvera…)

Više informacija na Ispitivanja