Ispitivanje maksimalno dozvoljene potrošnje električne energije i provera ostalih obaveznih zahteva eko dizajna za računare, laptopove, vending mašine, set-top boksove, televizore, monitore i druge aprarate za domaćinstvo i kancelariju prema

  • EU regulativama za Eco-Design za ove grupe proizvoda
  • srpskim Pravilnicima iz ove oblasti
  • akreditovanim metodama tj. standardima

EN 50564:2011 (IEC 62301)

EN IEC 62087-7:2019

EN 62623:2013

EN IEC 62623:2022

EN 62087-5:2016